Organizing committee

Congress co-chair 

Wen-Tzu Tang 

National Taiwan Sport University, Taiwan 

Ping-Kun Chiu 

National Taiwan Sport University, Taiwan 

1.Local Organizing Committee 

Hsiao-Yun Chang 

National Taiwan Sport University, Taiwan 

Szu-Yuan Chen 

National Taiwan Sport University, Taiwan 

Chun-Hao Chang 

National Taiwan Sport University, Taiwan 

Hsinchen Fanchiang 

National Taiwan Sport University, Taiwan 

Chia-Hsin Chen 

National Taiwan Sport University, Taiwan 

Ying-Chen Chen 

National Taiwan Sport University, Taiwan 

Chang Wei-Gang 

National Taiwan Sport University, Taiwan 

Chin-Shan Ho 

National Taiwan Sport University, Taiwan 

Tsung-Yu Huang 

National Taiwan Sport University, Taiwan 

Meng-Ju Lin 

National Taiwan Sport University, Taiwan 

Jhih-Syuan Liou 

National Taiwan Sport University, Taiwan 

Zi-Jun Lin 

National Taiwan Sport University, Taiwan 

Yu-Chien Wei 

National Taiwan Sport University, Taiwan 

Hsiang-Hsin Wang 

National Taiwan Sport University, Taiwan 

Chu-Ling Yen 

National Taiwan Sport University, Taiwan
Chang Gung University, Taiwan
 

Chun-Ju Yang

National Taiwan Sport University, Taiwan

2.Asian Society of Sport Biomechanics (ASSB)

Title 

Name 

From 

E-mail 

President 

Wen-Tzu Tang 

Taiwan 

wentzutang@gmail.com 

President-Elect 

Wat Limroongreungrat 

Thailand 

Weerawat.lim@mahidol.edu 

President-Emeritus 

Seung-Jea Kim 

Korea 

 

Jian-She Li 

China 

lijanshe@ubu.edu.tw 

Chen-Fu Huang 

Taiwan 

huangchenfu@gmail.com 

Michiyoshi Ae 

Japan 

ae@taiiku.tsukuba.ac.jp 

Eui-Hwan Kim 

Korea 

Judo4828@gmail.com 

Secretary-General 

Pao-Hung Chung 

Taiwan 

pchungtw@gmail.com 

Director 

Jihe Zhou 

China 

jihezhou123@163.com 

Qing Wang 

China 

wangqing@ciss.cn 

Yaodong Gu 

China 

guyaodong@hotmail.com 

Masaaki Mochimaru 

Japan 

m-mochimaru@aist.go.jp 

Shinju Sakurai 

Japan 

ssakurai@sass.chukyo-u.ac.jp 

Jae-bum Park 

Korea 

Parkpe95@snu.ac.kr 

Ki-Kwang Lee 

Korea 

kklee@kookmin.ac.kr 

Young-Tae Lim 

Korea 

ytlim@kku.ac.kr 

Raihana Sharir 

Malaysia 

raihanasharir@uitm.edu.my / raihanasharir@yahoo.com 

Parunchaya Jamkrajang 

Thailand 

Parunchaya.jam@mahidol.edu 

Wacharee Rittiwat 

Thailand 

 

Chiang Liu 

Taiwan 

chiangliu1974@yahoo.com.tw 

Chien-Lu Tsai 

Taiwan 

clt06261961@gmail.com 

Wei-Hua Ho 

Taiwan 

howeihua@gmail.com 

Pui Wah Kong 

Singapore 

puiwah.kong@nie.edu.sg 

3.Taiwanese Society of Biomechanics in Sports(TSBS) 

President 

Wen-Tzu Tang 

National Taiwan Sport University, Taiwan 

Vice President  

Tzu-Ling Wong  

National Taipei University of Educatio 

Wen-Hsin Chiu 

National Tsing Hua University 

Executive Director 

Chiang Liu 

University of Taipei 

Jia-Hao Chang 

National Taiwan Normal University 

Executive Supervisor  

Pao-Hung Chung 

University of Taipei 

Director 

Jinn-Yen Chiang 

National Changhua University of Education 

Li-Chun Chang 

National Kaohsiung Normal University 

Hung-Ta Chiu 

National Cheng Kung University 

Ying-Cheng Chen 

National Kaohsiung Normal University 

Chia-Hsiang Chen 

National Pingtung University 

Tai-Yen Hsu 

National Taichung University of Education 

Heng-Ju Lee 

National Taiwan Normal University 

Hsien-Te Peng 

Chinese Culture University 

Yeh-Jung Tsai 

National Taipei University of Education 

Li-I Wang 

National Dong Hwa University 

Supervisor 

Chin-Shan Ho 

National Taiwan Sport University 

Wei-Chun Hsu 

National Taiwan University of Science and Technology 

Chun-Ta Lin 

National Pingtung University 

Hong-Wen Wu 

National Taiwan University of Sport 

Honorary Member 

Tzyy-Yuang Shiang 

Member: 

Lin-Hwa Wang, Ching-Shan Lin, De-Chia Lin, Bao-Cheng Lin, Wu-Chou Chen, Yi-Cheng Chen, Shuh-Yuan Hsu, Chang-Fu Huang, Mu-San Chang, Chih-Man Chang, Chien-Lu Tsai, Shun-Hwa Wei, Yu Liu, Jia-Yean Chen, Jui-Hung Tu 

Administrators 

Secretary-general 

Hsiao-Yun Chang 

Deputy Secretary-general 

Hsiang-Hsin Wang 

Deputy Secretary-general 

Bing-DaTsai 

Cross-strait Affairs 

Chien-Ju Lin 

Cross-strait Affairs 

Szu-Yuan Chen 

International Affairs 

Hsinchen Fanchiang 

IT 

Jheng-SinChen 

General Administration 

Chia-Che Liu  

Editorial Affairs 

Jinn-Yen Chiang  

Public Relations Department 

Kai-Lung Chang  

Secretary 

Tsung-Yu Huang  

4.Taiwanese Society of Biomechanics (TSB)

President Hsiang-Ho Chen

Chang Gung University

Shu-Wei Chang

National Taiwan University

Chih-Hwa Chen

Taipei Medical University

Hao-Ling Chen

National Taiwan University

Rong-Ju Cherng

National Cheng Kung University

Chih-Hsiu Cheng

Chang Gung University

Chin-Shan Ho

National Taiwan Sport University

Ching-Chi Hsu

National Taiwan University of Science and Technology

Jui-Ting Hsu

China Medical University

Wei-Li Hsu

National Taiwan University

Chih-Chung Hu

Ming Chi University of Technology

Secretary-General: Chang-Hung Huang

MacKay Memorial Hospital

Haw-Ming Huang

Taipei Medical University

Heng-Li Huang

China Medical University

Po-Liang Lai

Chang Gung University

De-Mei Lee

Chang Gung University

Jiann-Jong Liau

United Orthopedic Corporation

Cheng-Chung Lin

Fu Jen Catholic University

Ting-Sheng Lin

I-Shou University

Pao-Hsin Liu

I-Shou University

Kuo-Chih Su

Taichung Veterans General Hospital

Ching-Lung Tai

Chang Gung University

Bing-Shiang Yang

National Yang Ming Chiao Tung University

 

Online Submission Registration Conference Program

 Important Dates

Paper submission / Registration Open
Mar 15, 2021

First Paper submission close
Jul 31, 2021

First Paper acceptance notification
Aug 15
, 2021

First early bird registration 40% off discount close:
Sep 14, 2021


Second Paper submission close
Aug 16, 2021

Second Paper acceptance notification
Aug 30, 2021

Second early bird registration 20% off discount close
Sep 24, 2021


Finally Paper submission close
Sep 7, 2021

Finally Paper acceptance notification
Sep 27, 2021

Website registration close for all participants
Sep 24, 2021


On-site registration open
Oct 22, 2021

ASSB 2021 Opening ceremony
Oct 22, 2021

ASSB 2021 Closing ceremony
Oct 23, 2021

TAOYUAN WEATHER